top of page

הקרן החדשה לישראל רואה באמנויות חלק בלתי נפרד מהכוחות הפועלים למען החברה. אמנות ותרבות הן צרכים חיוניים. אמנים ואמניות הם/ן עובדים ועובדות חיוניים – לארגונים, לחברה שלנו, לדמוקרטיה ולנשמה שלנו.

 

ההיענות המדהימה בהיקפה לקול הקורא שהוצאנו הוכיחה לנו מעבר לכל ספק שמה שאנחנו עושות ועושים הוא צעד חיוני וחשוב. בתחילה הצענו כ-5 פרסים בסך של עד 15,000 ש"ח - כמיטב יכולתנו באותה עת. אך כשקיבלנו מעל ל-700 הגשות מאמניות ואמנים, שמתוכן אחוז העבודות המרשימות והמתאימות היה מפעים, היינו חייבות וחייבים להרחיב את התמיכה.

 

במאמץ משותף עם קרן קאמינגס, הצלחנו להגדיל את מספר האמניות ואמנים הנבחרים לקבלת הפרס מ-5 ל-14, כאשר כל אחד ואחת קיבלו 10,000 ש"ח. ועדיין, כמות היוצרות והיוצרים שבעינינו מגיע להם לזכות היא מעל ומעבר לכך.

אודות

הקריטריונים לזכייה:

הקריטריונים שעל פיהם בחרנו את הזוכים והזוכות ושפורסמו באתר הקרן וברשתות החברתיות:

  • על המגישה להיות יוצרת תרבות/אמנות. הקרן אינה מתחייבת לתמוך בכל סוגי האמנות והיצירה הקיימים.

  • המלגה מיועדת ליחידות או קבוצות, אך לא לארגון או למוסד.

  • המלגה מיועדת לתושבות ישראל בלבד.

  • המלגה מותנית בהשתתפות האמנים והאמניות הזוכים/ות בה, בפעילות ציבורית עם הקרן החדשה לישראל.

  • אנא מלאו את הבקשה בעברית – היצירות יכולות להיות בכל שפה או ללא שפה.


חובה על המגישה לענות על הקריטריון הראשון ברשימה, ועל אחד לפחות מהבאים אחריו. אין חובה לענות על כולם:

  • את אמנית או קבוצה/להקה פעילה ויוצרת תרבות, שהושפעה לרעה בשל משבר הקורונה (קריטריון חובה);


עלייך לענות על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

  • היצירה שלך מתייחסת בין השאר למאבק או מאבקים חברתיים ו/או לנרטיבים, זהויות וייצוג של קהילות ספציפיות;

  • היצירה שלך מפגישה בין שפות, תרבויות, מאבקים וזהויות שונות בדרכים ייחודיות היוצרות הפתעה או דיסוננס ומאפשרות לא/נשים לדמיין עתיד אחר של “אנחנו” ושל תחושת שייכות;

  • היצירה שלך מתייחסת או התייחסה בעבר בין השאר ללפחות אחד: תנועות מחאה, מאבקים או פעילים/ות העובדים/ות על נושאים המזוהים עם ערכי הקרן החדשה לישראל: צדק חברתי, סיום הכיבוש, שוויון, דמוקרטיה, איכות הסביבה, פמיניזם, זכויות להטב”ק.

bottom of page