top of page

"קראנו להצגה האחרונה שלנו 'אדם לא חוקי' כי היא מציבה את הפליט, את מבקש המקלט, כפי שהוא בישראל: כאדם שאינו יכול לחלום, לתכנן את חייו, לחשוב על העתיד, משום שהוא מחוץ לחוק ומחוץ לזמן".

חן אלון

חן אלון הוא פעיל חברתי ומנהל תיאטרון ותיק שהקים עם פליטים ומבקשי מקלט את פרויקט תיאטרון חולות במתקן הכליאה בעל אותו השם. זהו תיאטרון פורץ דרך, מעצים ואיכותי שקם מתוך קריאה לפעולה אקטיביסטית, אותה חן אלון ואבי מוגרבי ביקשו לקיים עם פתיחת מתקן חולות בסוף שנת 2013. לאחר כשנה וחצי של עבודה שבועית במתקן חולות, העלתה הקבוצה את מופעה הראשון. הקבוצה התנסתה בטכניקות שונות מ"תיאטרון המדוכאים" של הבמאי וההוגה הברזילאי אוגוסטו בואל, במטרה לעבד נושאים אישיים וחברתיים הקשורים לחיי הפליטים החיים בישראל.

עבודה חיונית:

עבודות חיוניות נוספות:

חן אלון

חן אלון

זוכי הפרס

bottom of page