Open Site Navigation

"אני יוצרת אמנות פוליטית במטרה לחשוף חורים שחורים במציאות הישראלית"

עינת ויצמן

במאית, סופרת ושחקנית שהתפרסמה בין השאר בזכות הצעדים שננקטו על ידי גופים רשמיים שונים כדי להשתיק את עבודתה. המחזה האחרון שלה "אסירי הכיבוש" נכתב בשיתוף עם אסירים פוליטיים פלסטינים ונועד להעניק הצצה לחיי האסירים בכלא, לתנאי חייהם ולתודעתם הפוליטית המתפתחת בכלא. ההצגה הקודמת "אני, דארין טאטור" הציגה את המאבק הכפול של אישה בחברה הפלסטינית; העליונות הגברית המובנית בחברה הערבית ובכיבוש הישראלי, מאבקים כרוכים זה בזה. ההצגה "פלסטין, שנת אפס" מיפתה את האופנים בהם ישראל הורסת בתים של פלסטינים ואת מערכת ההצדקות המאפשרת את ההרס המתמשך של הבתים ושל החברה.

עבודה חיונית:

עבודות חיוניות נוספות:

עינת ויצמן

עינת ויצמן

זוכי הפרס

טלפון

07-32445000

פקס

02-6723099

אימייל

email@nif.org.il

  • facebook_blue@4x
  • twitter_blue@4x
  • instagram_blue@4x

הקרן החדשה לישראל

כתובת

רח׳ יד חרוצים 9
ת.ד 53410
ירושלים 91534

אימייל

nif@nif.org.il

להיות מעודכן זה להשפיע

הרשמ/י לרשימת הדוור שלנו, התעדכנ/י בחדשות ובפעילויות הקרן וקח/י חלק פעיל במאבק של שמירת אופיה הדמוקרטי של ישראל:

תודה!