Open Site Navigation

"בסרטים שלי אני מנסה להציג קהילות באופן שונה, נון-מונוליטי, שיגרום לחשיבה מחודשת על נושאים שנראה לנו שאנחנו מכירים היטב, ולהביא תקווה מסוימת, דרך האפשרות לשינוי מחשבתי ומעשי"

איריס זכי

הסרטים של הבמאית ויוצרת הקולנוע איריס זכי עוסקים כולם בחשיפת נרטיבים, זהויות וייצוג של קהילות. אי אפשר באמת לדבר על קהילה כקול אחד, שכן קהילה היא ריבוי קולות, ורבות הפעמים בהן מציגים קהילות באופן צר ומכליל. זכי מנסה לעשות את זה אחרת. היצירות שלה מפגישות בין תרבויות, מאבקים וזהויות שונות בדרכים ייחודיות המציגות לנו ולעולם תתי-תרבויות שמתקיימות ממש כאן.

עבודה חיונית:

עבודות חיוניות נוספות:

איריס זכי

איריס זכי

זוכי הפרס

טלפון

07-32445000

פקס

02-6723099

אימייל

email@nif.org.il

  • facebook_blue@4x
  • twitter_blue@4x
  • instagram_blue@4x

הקרן החדשה לישראל

כתובת

רח׳ יד חרוצים 9
ת.ד 53410
ירושלים 91534

אימייל

nif@nif.org.il

להיות מעודכן זה להשפיע

הרשמ/י לרשימת הדוור שלנו, התעדכנ/י בחדשות ובפעילויות הקרן וקח/י חלק פעיל במאבק של שמירת אופיה הדמוקרטי של ישראל:

תודה!