top of page

"אני מנסה לנטוע זרעים מהתרבות האתיופית והישראלית ולהצמיח עץ מוזיקלי חדש, רענן ולא מתנצל, גם אם זה אומר לדבר על נושאים לא פופולריים"

אורית טשומה

ראפרית, אמנית ספוקן וורד וזמרת סול ממוצא אתיופי, בעלת קול ייחודי ויוצא דופן שמצליחה למצוא אופטימיות גם במקומות הכי קשים, למצוא את "השפע בדלות". יחד עם זאת, טשומה גם יודעת להיות קשוחה ולהביע מחאה קשה ואת קול הקהילה הישראלית-אתיופית וקשיי וההסתגלות והעלייה, הגזענות הממוסדת - מבלי לייפייף דבר. לוריין היל הישראלית? לפחות היא לא מעלימה מיסים.

עבודה חיונית:

עבודות חיוניות נוספות:

אורית טשומה

אורית טשומה

זוכי הפרס

bottom of page